یسناگلییسناگلی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
آرش کوچولوآرش کوچولو، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

گنجشکک اشی مشی

شیرین زبونیای یسنا گلی

همیشه خودتو سوم شخص خطاب میکنی .مثلا میگی :نسام گذا بخویه (یسنا غذا بخوره ) بخاطر همین عادتت هر وقت قربون صدقت میرم ومیگم :یسنا تو عشق منی ؟ .  میگی : نه...!                           - جیگر منی ؟   - نه...!                                                                                                 &...
11 دی 1392

حسن کودکان برای بزرگترها

حسن بزرگی که کودکان برایتان به ارمغان میاورند این است که سرعت شما را کم می کنند وهنگامی که سرعتتان کم شد متوجه خوشی های کوچک جدیدی می شوید اوقاتی را که با کودکتان می گذرانید هرگز هدر رفته به حساب نیاورید.   ...
9 دی 1392