یسناگلییسناگلی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
آرش کوچولوآرش کوچولو، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

گنجشکک اشی مشی

قصه پردازی یسنا

مثه همیشه به در خواست خودش قصه تکراری شنگول و منگول رو داشتم براش می خوندم تازه اول قصه بودم :"بز بز قندی گفت من دارم میرم بیرون وشما هم...." یسنا جلوی قصه مو گرفت و گفت:" عه فکری به سرم زده مامان ..." "بیا قصه رو عوض کنیم ..." من :" خب, چطوری؟ " یسنا:"بزبزقندی میره بیرون که علف بچینه ...بچه هاشم با خودش میبره !!!, همشون با هم علف میچینن و میان خونه...!!!  اینجوری دیگه گرگه هم نمیاد بخورشون ... و اینجوری شد که یسنا مشکل خانواده بزبزقندی رو برای همیشه حل کرد , ومن رو هم از شر قصه طولانی و تکراری نجات داد.!   ...
22 آبان 1394
1