یسناگلییسناگلی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
آرش کوچولوآرش کوچولو، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

گنجشکک اشی مشی

منتظر بهارم...

یه یاکریم تو تراس خونمون تخم گذاشته بود وتو این مدت که جوجه هاش از تخم در بیان، فقط نشسته بود !کهگداری جاشو با جفتش عوض میکرد که بره یه هوایی بخوره !!! حکایت من تو زمستونی که گذشت مثه همین یاکریم بود! زمستونو خیلی دوس دارم !اما چه خوب که دیگه داره تموم میشه...    
28 اسفند 1395

کودکی و دشمنی؟؟؟

وقتی میپرسه : "دشمن وقتی بچه بوده بازم دشمن مردم بوده؟" و خودش با سادگی کودکانه جواب خودش رو میدهد :"آخه بچه ها که از کسی بدشون نمیاد." چی باید بهش گفت ؟ و وقتی هنوز ذهنش درگیره که،" حالا که بچه ها از کسی بدشون نمیاد،پس اینا از بچگی دشمن نبودن!"... "پس کی دشمنشون کرده؟"... "چطور دشمن شدن؟" اینجاست که ثابت میشه،کودکان، بی گناه ترین موجودات عالمند، و دوران کودکی پاکترین دوران...    
17 اسفند 1395

باتری

همین چند ساعت پیش داشتیم دور همی آب هویچ و بستنی میخوردیمکه یهو بابایی متوجه شد از سه تا باتری چراغ خواب کوچولوی یسنا ،که  همونجا تو دست وپا بود، یکی کمه... منو باباشم با عجله دور و برو گشتیم به امید اینکه پیدا بشه اما نشد و ما مطمئن شدیم که آرش خان قورتش داده! و همون موقع هم به اورژانس زنگ زدم و برای مشورت بیشتر بادکترش هم تماس گرفتم که هردو گفتن باید فورا به بیمارستان برسونیمش،ما هم سریع حاضر شدیم و از خونه زدیم بیرون. و بعد از گرفتن عکس رادیولوژی متوجه شدیم تو این یکساعتی که ما خودمون رو رسوندیم بیمارستان از معده خارج شده و وارد روده شده ینی یه جورایی خطر رفع شده ...اما به سفارش دکتر یک ساعت و نیم هموتجا نشستیم که مشکلی پیش نیا...
4 اسفند 1395
1