یسناگلییسناگلی، تا این لحظه: 7 سال و 11 ماه و 12 روز سن داره
آرش کوچولوآرش کوچولو، تا این لحظه: 3 سال و 8 ماه و 9 روز سن داره

گنجشکک اشی مشی

بدون عنوان

انقد این پسر شیرین زبونی میکنه که اینجا کاری ندارم بجز نوشتن اصطلاحات و حرف زدنای آرش   کلماتی که جدیدا یاد گرفته: ممنو:ممنون این من گاهی اوقات هم مان با همون معنی من ای یااا:ایران،به‍ محض دیدن هر پرچمی اعم از پرچم عزا و سبز و هر رنگ دیگه ای میگه دودووووووووو:همیشه با صدای ظریف این کلمه رو تلفظ میکنه به معنی کوچولو،و بر خلافش کلمه بودو هست به معنی بزرگ که صداش رو هم کلفت میکنه اگاگوگه:آقا گرگه و صداش رو هم در میاره ممدیگا:هنوز کشف نکردم چیه ،وقنی میخواد با شخص خاصی باشه یا سراغ عزیزی رو میگیره،اوایل فک میکردم ممدآقا ست ای یا:علاوه بر ایران معنی خیار هم میده         ...
5 اسفند 1396
1