گنجشکک اشی مشی

دندون

بلاخره بعد یکسال و اندی که منتظر دندون درآوردن آرش بودم ،دو روز پیش متوجه شدم بقول خودمون دندون ترکونده،😄اما نه از پایین ،دوتا دندون پایینش همچنان زیر پوستش هستن و هنوز سردنیاوردن. اولین دندون آرش دندون بالا سمت چپ در سن یک سال و سه ماه و بیست روزگی😉
18 شهريور 1396

واژه نامه

سلام آرش این روزا خیلی تغییر کرده ،انگار یهویی بعضی کارا رو با هم یاد گرفته ... از جمله حرف زدنش ،که با لغات مخصوص خودش منظورش رو می فهمونه! قبلاً با تکون دادن تند تند زبونش تو دهنش و در آوردن صدای ل ل ل ل می‌گفت که آب میخواد ،الان خیلی خوشگل میگه آب بعضی وقتا هم هاب! دو دو:هر میوه و صیفی جاتی مامان و بابا و نی نی ننا و یایا:یسنا د د: در در  دوگ دوگ:قد قد بعععععع  تی تی:جی جی وقتی شیر میخواد ب ب :بغل نم نم:ممه دی دی:تو تو یا هر پرنده و مرغ و جوجه ایز:جیز هوووووو:آتیش هاب و آب:باد و تکون درختا ات:رفت اک:عکس؛وقتی دوست داره عکس موبایل رو ببینه میگه و عاشق بوس کردن و بوش شدن...
2 شهريور 1396
1