گنجشکک اشی مشی

Kiss me

همونطور که گفته بودم پسر برا پدرش خیلی ناز داره،عین یه دختر خودشو چنان برا باباش لوس میکنه که آبجیش به این سن رسیده نکرده! شب که کنار هم می خوابن! بماند،برا اینکه باد کولر به سر مبارکشون نخوره ،میرن زیر ملافه،حالا اینا رو ولش چنان این آقا آرش میوفته بجون باباش و بوس بوس میکنه که خدا میدونه ​​​​​​ از لبای باباش،چشماش،گوشاش،لپاش،چونه،گلو، یکی یکی انگشتای دست ،گاهی هم انگشتای پا همه بوسا هم صدادار این پدر ناز خسته از کار، هم که میخواد بخوابه ،بخاطر خودشیرینیای آرش نمیتونه،و بجاش یکی یکی مکان بوسا رو از زیر ملافه برا منو یسنا گزارش میده ما که خندیدن به بوسای پر صدا و فراوان آرش شده کار شبانه قبل خوابمون​ قسمت درام داستان...
28 ارديبهشت 1397
1